tiếng Việt

Bản dịch tiếng Việt từ nguyên bản tiếng Đức

AKST hiện hữu cho „giấy chứng nhận ốm giấu tên thuộc Thüringen“

Chúng tôi tổ chức:

– cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý có phiên dịch

– cho những người bất hợp pháp, những người không có giấy tờ cùng những người không có bảo hiểm y tế

– giấu tên, tin cậy và miễn phí

– tại những Nam*Nữ bác sĩ tin cậy ở Thüringen

Liên hệ gặp:

Các thứ ba 14 giờ 00-17 giờ 00 và các thứ Sáu 11 giờ 00- 14 giờ 00

AKST-e.V. giấy chứng nhận ốm giấu tên thuộc Thüringen“- hiệp hội có đăng ký

Saalbahnhofstraße 11

07743 Jena

Các thứ năm 16 giờ 00 – 18 giờ 30

Weltraum“- „Vũ trụ“

Am Markt 13

07743 Jena

Số điện thoại hành chính: +49 163 4431 767

Số điện thoại bác sĩ: +49 177 3987 724

(Đề nghị nói vào máy nhắn tin)

Địa chỉ E-Mail: kontakt@aks-thueringen.de

Mỗi người trên nước Đức có quyền được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế!